Praktijk Natuurgeneeswijze

Kinesiologie

Bij een optimale houding hebben de spieren aan de ene zijde van de wervelkolom dezelfde spanning als die aan de andere zijde. De spieren zijn dan in balans. Door veel oorzaken kan een verstoring van deze balans ontstaan. Kinesiologie is een spier- en energie versterkende methode die tot doel heeft het lichaam in een balans te brengen en te houden. Door lichte druk op de spier uit te oefenen kunnen spierzwakten en energieblokkades worden opgespoord, die met simpele technieken worden gecorrigeerd.

Meer over kinesiologie

Kinesiologie is een natuurgeneeswijze waarin de kennis van de meridianen, de chiropractie, fysiotherapie en voedingsleer wordt samengevoegd. De kern van de methode vormen de spiertesten, waarbij een zeer lichte druk op de spier wordt uitgeoefend. Kan de spier deze druk niet weerstaan dan spreken we van een geblokkeerde spier. Deze blokkade, ofwel onbalans, in de spierspanning kan ontstaan vanuit de structuur, chemie of de psyche. Verstoring van deze driehoek geeft een onbalans. Het lichaam wil deze onbalans onder woorden brengen en doet dit door middel van klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn hoofdpijn, spierpijn, faalangst, depressie, leer-, slaap-, of concentratieproblemen. Met deze klachten spreekt het lichaam zich uit en de kunst is deze taal onder woorden te brengen en te begrijpen. Correcties gebeuren door middel van bepaalde massagetechnieken en oefeningen, waarbij bloed-, lymphe- en meridiaancirculatie een belangrijke rol spelen. Ook de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft wordt gestimuleerd, omdat dit belangrijk is voor onze concentratie, coördinatie en emotionele ontwikkeling.

Edukinesiologie

Edukinesiologie is een specialisatie van kinesiologie, hierbij worden de spiertesten gebruikt om energieblokkades op te sporen bij iedereen die problemen heeft met lezen, schrijven, links-rechts coördinatie, concentratie en faalangst. Een optimale samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft is noodzakelijk voor het oplossen van deze problemen. Met behulp van de Edukinesiologie-oefeningen kun je die samenwerking wel stimuleren en zodoende het leerproces vergemakkelijken. De oefeningen kunnen onder allerlei omstandigheden gebruikt worden om een beter overzicht te houden over je lichaam en je leven. De persoon zelf is echter de enige die de gewenste veranderingen kan bewerkstelligen.

Tot slot

Met kinesiologie breng je je lichaamstaal onder woorden, maar je hoeft niet te wachten tot je lichaam “schreeuwt”. Je kunt kinesiologie ook preventief toepassen om te zorgen dat je spierbalans optimaal is, de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft blijft bestaan en je energiestroom in je lichaam goed verloopt.